UWAGA! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanieZamknij

    PROGRAM KONFERENCJI   

ŚLĄSKIE  WARSZTATY PSYCHOTERAPII

20-22 LISTOPADA

USTROŃ 2009

 

HARMONOGRAM KONFERENCJI

20 listopada, piątek

Rejestracja uczestników od godziny 14.00

 

16.30 -19.30: Sesja plenarna 


 

L.P.

Prowadzący

Temat wykładu

1

Prof. dr hab. Jerzy Aleksandrowicz

„Integracja teorii czy indywidualizacja procedur”

2

Prof. dr hab. Jan Czesław Czabała

„Różne drogi do relacji terapeutycznej”

3

Prof. dr hab. Irena Krupka-Matuszczyk

„Historia psychoterapii na Śląsku”

4

Dr Bogusława Bukowska wicedyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

„Terapia kobiet uzależnionych od substancji psychoaktywnych”

5

Lek. med. Krzysztof Kotrys superwizor i  certyfikowany psychoterapeuta

„Podejście interpersonalne do psychoterapii pacjentów depresyjnych”

 

Kolacja

od godziny 2000

Posiłki w miejscu zakwaterowania

 

21 listopada, sobota

Śniadanie

 od godziny 730 -  830

Posiłki w miejscu zakwaterowania

 

Sesja przedpołudniowa – Warsztaty superwizyjne

od godziny  900- 1200

L.P.

Prowadzący

Temat warsztatu

Miejsce warsztatu

1

Mgr A. Bielańska psychoterapeuta i superwizor, trener i terapeuta psychodramy

„ Psychoterapia pacjentów psychotycznych”

„NARCYZ” - SALA NA GÓRZE, SALA 1

Warsztat składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje następujące zagadnienia teoretyczne: podejście integracyjne w psychoterapii psychoz, relacja terapeutyczna, rola przeniesienia i przeciwprzeniesienia w psychoterapii psychoz, praca z negatywnym przeniesieniem. Część druga to superwizja problemów zgłoszonych przez uczestników warsztatu.


 

2

Mgr J. Gliszczyński  psychoterapeuta i superwizor, trener i terapeuta psychodramy

„Łączenie elementów podejścia psychodynamicznego i psychodramy w superwizji”

„ZPL” - MUZYKOTERAPIA, POKÓJ 311

Warsztat ma charakter superwizji grupowej. Jego końcowa część poświęcona jest refleksji nad integracyjnym modelem superwizji ze szczególnym uwzględnieniem podejścia psychodynamicznego i psychodramy.
Maksymalnie  15-20 osób.


 

 

Sesja przedpołudniowa – Warsztaty psychoterapeutyczne

od godziny  900- 1200

L.P.

Prowadzący

Temat warsztatu

 

1

Lek. med. Krystyn Czerniejewski psychoterapeuta i superwizor

„Psychoterapia narracyjna”

 

  1. Celem warsztatu jest przedstawienie głównych założeń narracyjnej pracy psychoterapeutycznej - tworzenie opowieści o swoim życiu, eksternalizacja problemu, re-autoryzacja życia. Po krótkim wprowadzeniu teoretycznym praca narracyjna nad problemami zgłoszonymi przez  uczestników                 i prowadzącego.
    Liczba uczestników: 20.

2

Mgr Ryszard Chłopek psycholog

"Co widać po drugiej stronie lustra? Metoda pracy zespołem reflektującym"

 

Prezentacja  Ośrodka Terapii Rodzin i Par w Gliwicach.

Celem warsztatu jest zaprezentowanie podstawowych założeń myślenia systemowego w rozumieniu objawu (ze szczególnym uwzględnieniem podejścia konstruktywizmu społecznego) oraz przedstawienie implikacji praktycznych na przykładzie metody pracy zespołem reflektującym.
Liczba uczestników: 10 -15.


 

3

Mgr Piotr Wieczorkowski, mgr Agnieszka Kolano psychologowie i terapeuci uzależnień

„Wykorzystanie różnych podejść psychoterapeutycznych w ambulatoryjnej placówce leczenia uzależnień”

 

Prezentacja Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu.

Celem warsztatu jest prezentacja podejścia integracyjnego w terapii pacjentów uzależnionych. Znaczenie procesu grupowego, społeczności terapeutycznej, wykorzystanie różnych podejść terapeutycznych.


 

4

Mgr Danuta Sitek, mgr Agata Kondratek psychologowie

„Psychoterapia dziecka i rodziny z problemem wykorzystania seksualnego”

 

Prezentacja sposobów pracy w Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej”.

Celem warsztatu jest prezentacja pracy z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie. Diagnoza i pierwsza rozmowa z dzieckiem. Ustalenie planu pracy  z rodziną z uwzględnieniem psychoterapii dziecka wykorzystywanego seksualnie.                                                                                                                                               Liczba uczestników: 16.


 

 

Przerwa obiadowa

 od godziny 1200 – 1400

Posiłki w miejscu zakwaterowania

 

Sesja popołudniowa – Warsztaty superwizyjne

od godziny  1400 – 1700

L.P.

Prowadzący

Temat warsztatu

Miejsce warsztatu

1

Prof. dr hab. J. C. Czabała psychoterapeuta i superwizor, mgr M. Kowalcze  psychoterapeuta

„Pacjent uzależniony w psychoterapii”

„NARCYZ” - SALA NA GÓRZE, SALA 1

Warsztat obejmuje:
prezentację własnych doświadczeń w pracy psychoterapeutycznej z pacjentem uzależnionym; specyfikę psychoterapii  z  pacjentem uzależnionym;rozpoznanie trudności  i przeszkód pojawiających  się w psychoterapii tego typu pacjentów (ze strony psychoterapeuty i pacjenta); omówienie strategii postępowania z pacjentem uzależnionym w  momentach kryzysowych w psychoterapii.
Warsztat jest prowadzony  przede wszystkim  na materiale dostarczonym przez uczestników. Wskazane jest przygotowanie konkretnych przykładów  doświadczeń własnych w psychoterapii pacjentów uzależnionych.


2

Lek. med. K. Kotrys psychoterapeuta i superwizor

„Psychoterapia pacjentów
z zaburzeniami afektywnymi”

„NARCYZ” - SALA NA DOLE, SALA 1

Celem warsztatu jest przedstawienie specyfiki pracy psychoterapeutycznej z pacjentami z różnego typu zaburzeniami afektywnymi. W pierwszej części autor przedstawia - odwołując się do założeń teoretycznych i własnych doświadczeń - problemy pojawiające się w fazie diagnostycznej: zwłaszcza trudności z rozpoznaniem samej depresji, stanów hypomaniakalnych i mieszanych. Omówione zostaną też dylematy dotyczące równoległego lub alternatywnego rozpoznawania zaburzeń osobowości, konieczność stosowania farmakoterapii, najczęściej spotykane problemy psychologiczne i rozwojowe pacjenta afektywnego, trudności emocjonalne i zjawiska przeciwprzeniesieniowe doświadczane przez terapeutę. Uczestnicy są zachęcani do dyskusji i wymiany doświadczeń. W drugiej części warsztatu możliwe jest omówienie superwizyjne zgłoszonych przez uczestników problemów klinicznych. Chętnych do udziału w warsztacie zachęcamy do przyniesienia ze sobą materiału z procesu terapeutycznego lub sesji w celu omówienia superwizyjnego.
Liczba uczestników: 15.


 

Sesja popołudniowa – Warsztaty psychoterapeutyczne

od godziny  1400 – 1700

L.P.

Prowadzący

Temat warsztatu

Miejsce warsztatu

1

Mgr J. Skorupa psychoterapeuta i terapeuta psychodramy,  mgr J. Syguda psychoterapeuta
 i terapeuta psychodramy, mgr K. Warecka psychoterapeuta i asystent psychodramy

„Psychoterapia pacjentów z zaburzeniami osobowości”

„ZPL” - WYPOCZYWALNIA

Prezentacja w Ośrodka Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia Dąbrówka w Gliwicach.
Warsztat prowadzony przez członków zespołu Ośrodka „Dąbrówka”, którzy podzielą się  doświadczeniami  zebranymi w  trakcie wieloletniej praktyki w      zakresie terapii pacjentów z zaburzeniami osobowości.  W programie znajdują  się zagadnienia z zakresu rozwiązań systemowych, specyficznych dla Ośrodka „Dąbrówka”(np. współpraca poradni i oddziału dziennego),  refleksje teoretyczne i zagadnienia praktyczne. Prowadzący podzielą się refleksjami o trudnościach, których doświadczali oraz sposobach ich pokonywania.


2

Dr nauk hum. B. Izydorczyk psychoterapeuta i superwizor psychoterapii, terapeuta psychodramy lek. med E. Niziołek specjalista psychiatra i psychoterapeuta

„ Psychoterapia pacjentów z zaburzeniami odżywiana”

„ZPL” - MUZYKOTERAPIA, POKÓJ 311

Prezentacja Ośrodka Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia Dąbrówka w Gliwicach.

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami i procedurami pracy terapeutycznej  z pacjentkami chorującymi na anoreksję  i bulimię psychiczną w Ośrodku Leczenia  Nerwic i Zaburzeń Jedzenia  „Dąbrówka” oraz w indywidualnej praktyce psychoterapeutycznej  autorek. Przedstawione zostaną główne założenia teoretycznego podejścia do psychopatologii zaburzeń (psychodynamiczne, oparte na relacji z obiektem). Omówione zostaną także oddziaływania behawioralno-poznawcze i techniki stosowane w procesie grupowym i terapii indywidualnej. Zaproponowane zostaną  m.in. techniki tzw. pracy z ciałem oraz elementy psychodramy.


3

Mgr Artur Kulig certyfikowany psychoterapeuta i trener

„Integracja wybranych podejść w terapii grupowej pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi”

„RÓWNICA” - POKÓJ 420, IV PIĘTRO

Prezentacja pracy Dziennego Oddziału Leczenia Nerwic w Sosnowcu”.

Celem warsztatu jest prezentacja metody integracji elementów pracy bioenergetycznej   oraz hipnozy ericksonowskiej. Warsztat składa się z dwóch części: teoretycznej (prelekcja) i praktycznej (praca własna).
Konieczny luźny, wygodny strój.
Liczba uczestników: 18.

4

Mgr Barbara Tengler-Błaszczyk psychoterapeuta, asystent psychodramy  i mgr Grażyna Liana psycholog, asystent psychodramy

„Strachy moje-czego nie robię a chciałbym”

„RÓWNICA” - 9 PIETRO, SALA PSYCHOTERAPII I MUZYKOTERAPII

Prezentacja Ustrońskiego Centrum Psychoterapii w Sanatorium „Narcyz” w Ustroniu.
 Celem warsztatu jest zaprezentowanie pracy z objawem metoda psychodramy.
Przykładem może być praca z zahamowaniami. W psychodramie możemy je przedstawić na scenie , użyć rekwizytów, zaprosić kogoś z grupy do pomocy. Przeżycie, doświadczenie na scenie, to rzeczywistość poszerzona- jaki jest mój strach, czyją ma twarz? Od kiedy się znamy? Przed czym mnie chroni?  I wszystko jest możliwe na scenie. Mogę ten strach obezwładnić, zredukować, przetransponować. Uruchomić dodatni proces, zrobić krok do przodu…

 

Przerwa na kawę

 od godziny 1700 – 1730

Przerwa na kawę w miejscu warsztatów

 

Sesja podsumowująca

od godziny 1730 – 1900

ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY – SALA KINOWA

ul. Sanatoryjna 9, 43-450 USTROŃ

Omówienie i podsumowanie pracy w grupach warsztatowych

 

BAL MASKOWY

 od godziny 2000

 

Początek BALU MASKOWEGO dla wszystkich uczestników konferencji z okazji 10-lecia Polskiego Instytutu Psychodramy

 

22 listopada, niedziela

Dzień Psychodramatyczny - spotkanie członków i sympatyków Polskiego Instytutu Psychodramy

od godziny 1000–1300

ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY – SALA KINOWA

ul. Sanatoryjna 9, 43-450 USTROŃ

Horatiu Albini - "Praca w dużej grupie"