UWAGA! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanieZamknij

IV Śląskie Warsztaty Psychoterapii

pt. Wyzwania psychoterapii

odbędą się 21-22 listopada 2015 roku w Gliwicach

Miejsce warsztatów: Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II w Gliwicach, ul. Jana Pawła II 5A

 

Swoją obecność zapowiedzieli m.in.:  prof. Bogdan de Barbaro, dr hab. Andrzej Cechnicki.

 

Komitet programowy: dr hab. n. med. Krzysztof Małyszczak (przewodniczący), Jarosław Gliszczyński, Monika Wiktor, Katarzyna Ćwirko-Kusztan, Krzysztof Kotrys, Artur Kulig, Lidia Zdanowska, Michał Trojnar.

 

Komitet organizacyjny: Łukasz Majchrzak (przewodniczący), Lidia Zdanowska, Katarzyna Ćwirko-Kusztan, Edyta Wierzbicka, Ewa Petela-Misiura, Radosław Grzegórzko, Ryszard Chłopek.

 

Każdy pacjent jest nowym wyzwaniem. Nietypowe objawy i zaburzenia stawiają wysokie wymagania umiejętnościom diagnostycznym oraz technice i metodom pracy psychoterapeuty składającym się na proces leczenia. Psychoterapeuci często stają wobec problemu doboru adekwatnych ram i metod lub wręcz tworzenia odpowiedniego kontekstu dla psychoterapii specyficznych zaburzeń czy objawów. Swoistą próbą dla pracy psychoterapeuty mogą być także uniwersalne ludzkie doświadczenia: kryzysy egzystencjalne, sytuacje graniczne, poszukiwanie sensu czy zmagania z realnością – nieustanną zmianą, przemijaniem, utratą czy śmiercią. Zachęcamy do przedstawienia wystąpień dotyczących szczególnych grup pacjentów, prezentujących swoistą problematykę,  podejścia autorskie lub nowatorskie, a także opisów terapii pacjentów szczególnie wymagających.

 

Zapraszamy do zgłaszania czynnego uczestnictwa w postaci:

 

- warsztatów (trwających 3 godziny),

 

- wykładów.

Treść zgłoszenia uczestnictwa czynnego powinna zawierać:

1. Krótkie przedstawienie autora (kwalifikacje, miejsce pracy, obszar zainteresowań).

2. Tytuł i streszczenie propozycji warsztatu lub wykładu (do 900 znaków).

Zgłoszony temat zostanie poddany przez Komitet Programowy kwalifikacji co do zgodności z programem konferencji i zawartością merytoryczną, o czym autor zostanie powiadomiony po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń.

Swoje propozycje należy nadsyłać do 20 kwietnia 2015 roku na adres:

ryszard.chlopek@wp.pl


Przedstawiamy informacje o dostępnych noclegach w Gliwicach.

 


 

Z przyjemnością informujemy, że konkurs na temat przewodni konferencji wygrał pan Michał Trojnar.