UWAGA! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanieZamknij

Śląska Szkoła Psychoterapii

ogłasza nabór na

VII edycję całościowego czteroletniego kursu psychoterapii

atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Kurs rozpoczyna się we wrześniu 2019 roku,

rozmowy kwalifikacyjne odbędą się na przełomie maja i czerwca 2019r.

 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy uczestnika szkolenia. 

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać  na adres:

 

kurs@psychoterapia-silesia.org.pl 

 

Roczna opłata w edycji 2019 wynosi 6240zł

Istnieje możliwość płacenia w dwunastu miesięcznych ratach po 520zł każda.

 

 

 


 

 

 

Kurs Psychoterapii Dzieci i Młodzieży


Odpowiadając na duże zapotrzebowanie wśród psychoterapeutów

Śląska Szkoła Psychoterapii uruchamia nowy program szkoleniowy w psychoterapii

dzieci i młodzieży przeznaczony dla absolwentów całościowych kursów

psychoterapii.

 

Zapraszamy do uczestnictwa w tym programie

Jarosław Gliszczyński

Kierownik Śląskiej Szkoły Psychoterapii

Bernadetta Izydorczyk

Kierownik naukowy Kursu Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

 

Pierwszeństwo w przyjęciu na szkolenie mają absolwenci czteroletniego kursu w

Śląskiej Szkole Psychoterapii pod warunkiem zgłoszenia się na szkolenie do końca

czerwca 2018r. i wpłaceniu zaliczki w wysokości 1000zł (jeden tysiąc).

Ilość osób uczestniczących w szkoleniu jest ograniczona do 20 osób. O przyjęciu

decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmujemy wyłącznie osoby, które ukończyły

całościowe szkolenie w psychoterapii.

Zgłoszenia należy kierować na e-mail: ssp@psychoterapia-silesia.org.pl

W zgłoszeniu należy umieścić informacje o pracy zawodowej i o tym jakie

całościowe szkolenie w psychoterapii ukończyła osoba zgłaszająca się.

Ponadto dane kontaktowe - e-mail, telefon.

W razie dodatkowych pytań można kontaktować się telefonicznie z Bernadettą

Izydorczyk tel. 608 573 837 lub Jarosławem Gliszczyńskim tel. 603 949 944

 

szczegółowe informacje  


 


 

Śląska Szkoła Psychoterapii

 

Całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii atestowane przez zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Pierwszy na Śląsku całościowy kurs psychoterapii współorganizowany przez Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów, Polski Instytut Psychodramy i Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia "Dąbrówka".

Podstawowe dwa podejścia w tym kursie to podejście psychodynamiczne i psychodrama.

Ukończenie tego kursu daje zarówno możliwość podejścia do egzaminu na certyfikat psychoterapeuty SNP PTP, jak i uzyskanie certyfikatu asystenta psychodramy Europejskiego Instytutu Psychodramy.

 

____________________________________________________________________________________

 

 

Formularz zgłoszeniowy uczestnika szkolenia. 

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać  na adres:

 

kurs@psychoterapia-silesia.org.pl