UWAGA! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanieZamknij

STOWARZYSZENIE ANALITYKÓW JUNGOWSKICH www.analitycyjungowscy.pl we współpracy z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGII ANALITYCZNEJ www.ptpajung.pl ogłasza nabór do kolejnej edycji Kursu psychoterapii jungowskiej i psychologii analitycznej 2022-2026.

W związku z prośbami od niektórych z Państwa, którzy dopiero dowiedzieli się o naszym szkoleniu oraz tym, że mamy ostatnie wolne miejsca w grupie przedłużyliśmy rekrutację do końca listopada.

Kolejną rekrutację planujemy prawdopodobnie dopiero za 2-3 lata.

Szkolenie rozpocznie się w lutym 2022 i składa się z dwóch modułów:

1. Moduł podstawowy trwa 1,5 roku i przeznaczony jest dla

• amatorów, pasjonatów i osób zainteresowanych psychologią jungowską, zarówno pod kątem zawodowym, jak i osobistym rozwojem

• osób chcących zdobyć zawód i kompetencje psychoterapeuty

• psychoterapeutów, chcących rozwinąć swoje kompetencje w podejściu jungowskim

• osób, które w następnym etapie szkolenia chciałyby uzyskać dyplom analityka jungowskiego

2. Moduł kliniczny trwa 2,5 roku i przeznaczony jest dla uczestników modułu podstawowego, którzy będą chcieli rozwijać się zawodowo w celu uzyskania kompetencji psychoterapeuty i analityka jungowskiego Program kursu został przygotowany w bliskiej współpracy z International Association for Analytical Psychology (IAAP).

Nasz kurs to:

• jedyne w Polsce pełne i samodzielne szkolenie psychoterapii w ujęciu psychologii analitycznej zapoczątkowanej przez C. G. Junga, umożliwiające uzyskanie kompetencji i certyfikatu psychoterapeuty, spełniające wymogi przyjętych w Polsce standardów kształcenia. Program spełnia wymogi Polskiej Rady Psychoterapii, Polskiej Federacji Psychoterapii, oraz Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej.

• Możliwość kontynuacji edukacji w celu uzyskania dyplomu analityka jungowskiego

• Część teoretyczno-warsztatowa – cztery lata seminariów weekendowych (10 w roku). Dodatkowo: uzupełniający moduł medyczny dla osób nie będących lekarzami oraz psychologiczny dla osób o innym wykształceniu, niż psychologiczne.

• Część praktyczna – analiza szkoleniowa, superwizja indywidualna i grupowa, pomoc w dostępie do stażu klinicznego

• Baza kliniczna w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie 

Doświadczona i skuteczna w nauczaniu kadra – zajęcia prowadzą przede wszystkim certyfikowani analitycy jungowscy z Polski i zagranicy, a także inni specjaliści odpowiednich do tematu zajęć dziedzin. Nasze Stowarzyszenie to jak dotąd jedyna polska organizacja, która uzyskała status Grupy Członkowskiej Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Analitycznej (IAAP). Absolwenci naszych kursów z powodzeniem prowadzą własne gabinety psychoterapii, a także pracują w prywatnych i państwowych ośrodkach zdrowia psychicznego, jak również w szpitalach psychiatrycznych.

• Certyfikat psychoterapeuty wydany przez Stowarzyszenie Analityków Jungowskich oraz Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej, możliwość ubiegania się m.in. o certyfikaty Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej, Polskiej Federacji Psychoterapii i innych towarzystw.

• Po pomyślnym zdaniu egzaminu połówkowego (po 2. Roku), rozpoczęciu analizy własnej oraz w przypadku uzyskaniu rekomendacji egzaminatorów do rozpoczęcia pracy z klientami, kursant otrzymuje status „osoby ubiegającej się o certyfikat psychoterapeuty” i może rozpocząć praktykę pod superwizją. Zajęcia odbywają się średnio raz w miesiącu (10 spotkań w roku).

Miejsce: najczęściej Warszawa, pojedyncze zajęcia mogą odbywać się w innych miastach, np. Wrocławiu, Katowicach lub Krakowie.

Od kandydatów oczekujemy:

• Wykształcenia wyższego. Studenci 4 i 5 roku mogą rozpocząć szkolenie, jednak kontynuacja w części klinicznej szkolenia będzie możliwa wyłącznie po obronie pracy dyplomowej.

• Przygotowania autobiografii psychologicznej o długości ok. 4000 słów. Nie udzielamy wskazówek odnośnie formy autobiografii.

• Dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej (800 PLN)

• Oświadczenia o niekaralności.

• CV oraz listu motywacyjnego.

Osoby dopuszczone do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Uwaga! Zgłoszenia od kandydatów przyjmujemy do końca listopada 2021 r. Prosimy przesyłać zgłoszenia tylko z pełną dokumentacją. Zgłoszenia i ewentualne pytania prosimy kierować na adres saj@analitycyjungowscy.pl Opłatę rekrutacyjną 800 PLN prosimy przelać na konto: 41 1140 2004 0000 3302 7832 0123

Koszt szkolenia:

• Opłata rekrutacyjna 800 PLN

• Koszt całościowej kursu teoretyczno-warsztatowego (część podstawowa + część kliniczna) 35 500 PLN rozłożone na 4 lata (z wyłączeniem ew. modułów medycznego i psychologicznego) 

• Wpisowe na część ogólną szkolenia (zjazdy 1-15, pierwsze półtora roku) 3000 PLN

• Wpisowe na część kliniczną szkolenia (zjazdy 16-40, pozostałe 2,5 roku) 4500 PLN

Czesne miesięczne 700 PLN x 40 zjazdów

• Koszt samej półtorarocznej części podsatwowej to 13500 PLN rozłożone na 1,5 roku (wpisowe 3000 PLN oraz 15 zjazdów x 700 PLN) • Dla osób nie będących lekarzami uzupełniający moduł medyczny: 1500 PLN (2 zjazdy)

• Dla osób nie będących psychologami uzupełniający moduł psychologiczny: 1500 PLN (2 zjazdy) • Opłata egzaminacyjna po 2. roku szkolenia: 1000 PLN

• Opłata egzaminacyjna po 4. roku szkolenia: 2000 PLN • Analiza szkoleniowa (co najmniej 250 godzin na przestrzeni minimum 3 lat – do dnia egzaminu końcowego) – cena jest ustalana indywidualne z wybranym analitykiem

• Superwizja indywidualna (co najmniej 100 godzin – do dnia egzaminu końcowego) – cena ustalana indywidualne z wybranym superwizorem • Superwizja grupowa (co najmniej 50 godzin) – około 700 PLN za 10 godzin • Uwaga – wśród wymogów szkolenia znajduje się odbycie stażu klinicznego w wymiarze co najmniej 400 godzin w placówce służby zdrowia zapewniającej dostęp do pacjentów z rozpoznaniem szerokiej gamy zaburzeń psychicznych – poszczególne ośrodki mogą pobierać własne opłaty.

* Uwaga – w zależności od sytuacji pandemicznej, o ile będzie to koniczne, część zajęć może odbywać się w trybie online