UWAGA! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanieZamknij

 

20 października 2017 pożegnaliśmy naszego Kolegę Ryszarda Borysa

 

 

Przejęci nagłym odejściem, z ogromnym smutkiem, 20 października br. pożegnaliśmy naszego Kolegę Ryszarda Borysa – psychologa, trenera, członka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, który z ogromnym zaangażowaniem działał w naszym – katowickim Oddziale oraz w Sądzie Koleżeńskim.

 

Ryszardzie! Będzie nam brakowało Twojego merytorycznego wsparcia, ciętej riposty i błyskotliwego poczucia humoru.

 

Składamy wyrazy głębokiego współczucia Żonie Marii i Rodzinie.

 

Koleżanki i Koledzy

z katowickiego Oddziału

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 

 

 


 

 

 

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 2 października 2017 roku zmarł dr Marian Ciesielski - współtwórca Polskiego Towarzystwa Psychologicznego na Śląsku. Nie sposób wymienić wszystkich osiągnięć i zasług, o których jeżeli mówił to bardziej przypominało to wspomnienie, coś na marginesie. W latach 1983 - 2005 pod Jego kierunkiem i opieką 211 psychologów złożyło egzamin specjalizacyjny w dziedzinie psychologii klinicznej. W 2015 roku otrzymał list gratulacyjny i podziękowanie od Ministra Zdrowia za wkład i zaangażowanie w kształcenie kadr medycznych. Wielokrotnie nagradzany i doceniany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (m.in. Nagroda im. prof. Bohdana Zawadzkiego II stopnia za całokształt działalności i zasług wniesionych w rozwój i promowanie psychologii klinicznej na terenie Śląska). W ostatnich latach można było spotkać dra Mariana Ciesielskiego na ciekawych wykładach organizowanych przez Komisję Nauk Psychologicznych przy PAN oddział w Katowicach, której przewodniczył. Chętnie dzielił się swoim niezwykle bogatym doświadczeniem, a jednocześnie był otwarty na to co nowe w psychologii. Będzie nam brakować Jego przemyśleń, działań i sugestii; będzie nam brakować...

 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godzinie 11.00 w piątek 6 października 2017 roku w Kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii  Panny w Katowicach, przy ul. Granicznej 26.

 

 

Zarząd PTP o/Katowice