UWAGA! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanieZamknij

Szkolenie w zakresie superwizji psychoterapii w podejściu psychodynamicznym 2020.

 

Szkolenie jest atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jako jedno z seminariów dla superwizorów aplikantów.

Termin: 08-10.05.2020, I część 20 godz.;  29-31.05.2020, II część 20 godz.; początek każdej części w piątek godz. 15.00, zakończenie w niedzielę godz. 14.00;

 Miejsce: Gliwice ul. Górnych Wałów 26 - Śląska Szkoła Psychoterapii

Koszt szkolenia (za obie części) na jednego uczestnika to 2000 zł, wymagana będzie zaliczka 500 zł jako ostateczna deklaracja udziału, należy się liczyć z tym, że wycofanie się z udziału w późniejszym terminie oznacza, że zaliczka nie zostanie zwrócona.  Zalecany jest udział w obu częściach seminarium ze względu na jego grupowy charakter.

Termin zgłaszania udziału: do 31.01.2020 r– na adres mailowy, lub telefonicznie.

Zgłaszanie udziału: mail: sekretariat@krzysztofkotrys.pl; tel.: 500 170 255 (sekretariat – Katarzyna Chechelska).

Autorzy (prowadzący) : mgr Jarosław Gliszczyński, superwizor psychoterapii SNP PTP (20 -letni staż  pracy jako superwizor), specjalista psycholog kliniczny; lek. Krzysztof Kotrys, superwizor psychoterapii SNP PTP  (17-letni staż pracy jako superwizor), specjalista psychiatra; obaj ze Śląskiej Szkoły Psychoterapii.

  1. Kierownik szkolenia: Jarosław Gliszczyński j.gliszczynski@psychoterapia-silesia.pl              Seminarium będzie przeznaczone dla  superwizorów aplikantów SNP i STR PTP.

Założenia ogólne.

 Prowadzenie superwizji, bez względu na preferowane podejście teoretyczne superwizora, wymaga pewnych podstawowych umiejętności wynikających z rozumienia i stosowania podejścia psychodynamicznego w terapii i superwizji.

Seminarium dotyczące superwizji psychodynamicznej nie może zastąpić szkolenia w zakresie psychoterapii psychodynamicznej. Zakładamy w związku z tym, że uczestnicy seminarium, niezależnie od podstawowego podejścia, w którym pracują, mają conajmniej podstawową wiedzę w zakresie psychoterapii psychodynamicznej, nabytą w trakcie wcześniejszego szkolenia.

Szkolenie będzie obejmować  zwłaszcza takie aspekty relacji terapeutycznej i superwizyjnej jak przeniesienie i przeciwprzeniesienie, opór i mechanizmy obronne, rozumienie problematyki konfliktu i deficytu oraz rolę procesów nieświadomych.

Szkolenie będzie zawierać zarówno refleksję nad włączaniem elementów innych podejść do superwizji psychodynamicznej, jak i elementów podejścia psychodynamicznego do superwizji w innych modalnościach. W związku z powyższym seminarium będzie zawierać refleksje nad integracją podejścia psychodynamicznego, z niektórymi kierunkami psychoterapii, zwłaszcza podejścia poznawczo-behawioralnego, systemowego oraz psychodramy.

Tryb kwalifikacji do szkolenia:

1/ Warunkiem podstawowym jest przyjęcie  uczestnika przez Zarządy SNP i STR PTP do trybu (aplikacji) ubiegania się o uprawnienia superwizora.

2/ Zgłoszenia na seminarium są przyjmowane do 31.01.2020 r.

Organizacja szkolenia:

1/ Szkolenie odbywa się w grupie minimum ośmiu, a maksimum dwunastu uczestników.

2/ Po zamknięciu listy zgłoszeń na 4 - 6 tygodni przed rozpoczęciem seminarium uczestnicy będą podzieleni na dwie podgrupy, z których każda opracowuje połowę zagadnień teoretycznych przewidzianych w programie seminarium. Osoby tworzące te podgrupy otrzymają od prowadzących kontakty do siebie nawzajem (e-maile, telefony), tak aby mogły przygotowywać się w porozumieniu ze sobą. W części teoretycznej szkolenia podgrupy będą przedstawiały efekty swoich prac całej grupie seminaryjnej. 

3/ Szkolenie obywa się w formie dwóch spotkań dwu i półdniowych w sumie 40 godzin zegarowych.

4/ Szkolenie odbędzie się w Gliwicach w siedzibie Śląskie Szkoły Psychoterapii. Dla osób z poza Górnego Śląska możemy dać informacje dotyczące miejsc noclegowych w Gliwicach.

Program szkolenia.

Czterdzieści godzin szkolenia będzie podzielone na:

1/ warsztatową część praktyczną – 32 godziny

2/ seminaria teoretyczne – 8 godzin.

Ad.1 Część ta będzie miała charakter warsztatów superwizyjnych w formie zarówno superwizji indywidualnej, jak i grupowej. Uczestnicy szkolenia będą prowadzić zamiennie superwizję psychoterapii na materiale dostarczanym przez innych uczestników. Następnie superwizje te będą omawiane przez grupę i prowadzących szkolenie.

Na taką formę pracy przewidujemy około 20 godzin, tak więc każdy z uczestników będzie mógł poprowadzić przynajmniej jeden raz taką formę „superwizji pod superwizją”.

Pozostałe około 12 godzin będzie przeznaczone na pracę nad materiałem przygotowanym przez uczestników seminarium z superwizji prowadzonych przez nich wcześniej. W tej części prowadzącymi superwizję pod superwizją będą prowadzący szkolenie, którzy również będą wykorzystywać grupę jako element procesu superwizyjnego.

 Ad.2 Tematy zagadnień teoretycznych będących przedmiotem części seminaryjnej będą dostarczane uczestnikom szkolenia kilka tygodni przed rozpoczęciem szkolenia, tak aby mogli przygotować się oni wcześniej w mniejszych grupach (dwu lub trzy-osobowych) do ich poruszenia w części seminaryjnej szkolenia.

Lista tematów teoretycznych:

  1. Specyfika procesów superwizyjnych i rodzajów superwizji.
  2. Kontrakt superwizyjny i jego znaczenie.
  3. Relacja superwizyjna, role w procesie superwizyjnym – modele funkcjonowania superwizora w relacji superwizyjnej.
  4. Techniki pracy superwizyjnej w podejściu psychodynamicznym – zagadnienie włączania elementów innych podejść psychoterapeutycznych do superwizji psychodynamicznej.
  5. Dynamika procesów przeniesieniowych i przeciwprzeniesieniowych w psychoterapii i superwizji – znaczenie procesu równoległego.
  6. Zjawiska zakłócające proces superwizji.
  7. Czynniki wspomagające rozwój psychoterapeuty w procesie superwizyjnym.
  8. Aspekty etyczne superwizji.

 

Zakończenie szkolenia będzie poświęcone na analizę procesu zaistniałego w grupie szkoleniowej.

 

Informacje o prowadzących:

mgr Jarosław Gliszczyński – specjalista psycholog kliniczny, superwizor psychoterapii z certyfikatem SNP PTP, terapeuta, trener i superwizor psychodramy Europejskiego Instytutu Psychodramy, kierownik Śląskiej Szkoły Psychoterapii - całościowego kursu psychoterapii atestowanego przez SNP PTP.

lek. Krzysztof Kotrys – specjalista psychiatra, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii z certyfikatem SNP PTP,   wykładowca i członek rady programowej Śląskiej Szkoły Psychoterapii .